Alan Riley
Autor
Alan Riley
Briti mõttekoja Institute of Statecraft vanemteadur
Teemad:
Viimati uuendatud: 04. september 2018, 16:51

Euroopa Liit peaks suhetes Hiinaga olema meie kilp ja mõõk.

Nr 180 • September 2018

Nii Euroopa Liit kui ka Ühendriigid peaksid innustama Hiinat tulevaste põlvkondade huvides ette võtma üleminekureforme.

Erinumber • Mai 2016