Ain Aaviksoo

Ain Aaviksoo on töötanud Maailmapangas ja Praxise mõttekojas. Tema sulest on ilmunud arvukalt tervishoiualaseid publikatsioone nii Eestis kui ka piiri taga. /2015

Autori artiklid