Autor
Aili Ribulis
välispoliitikaekspert
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. september 2009, 10:57

Suhtumises postrevolutsioonilisse Ukrainasse võiks Euroopa Liit võtta eeskuju NATOst ja pakkuda konkreetseid tulevikuperspektiive, leiab Aili Ribulis.

Nr 24 • September 2005