Jäta menüü vahele

Spioonid ja valed: pilguheit Hiina luureteenistuste salajasse maailma

Tunnustatud Hiina mõjutustegevuse uurija Alex Joske eelmise aasta lõpul ilmunud raamat “Spies and Lies: How China’s Greatest Covert Operations Fooled the World” (“Spioonid ja valed: Kuidas Hiina varioperatsioonid maailma haneks vedasid”) pajatab Hiina luureteenistuse Julgeolekuministeeriumi (Ministry of State Security, MSS) varjatud operatsioonidest.

Rüüt Kaljula
Rüüt Kaljula

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse nooremteadur

Nende varjeoperatsioonide käigus kaasati Hiina mõjutustegevusse pahaaimamatuid lääne poliitikuid, teadlasi, ettevõtjaid, ajakirjanikke ja teisi ühiskonnas mõjukaid isikuid. MSS-i peamiseks eesmärgiks oli tekitada nendes inimestes veendumus, et Hiina kasvab ja areneb rahumeelsel teel ning võib ühel päeval muutuda demokraatlikuks.

See kõik oli aga vaid pettemanööver, leidmaks Hiinale eestkõnelejaid ja kaasamõtlejaid teistest riikidest, et niimoodi suurendada Hiina mõjujõudu globaalsel tasandil.

Hiina Julgeolekuministeerium MSS

Hiina Julgeolekuministeeriumi üks võtmeisikuid organisatsiooni algusaastail oli praeguse Hiina juhi Xi Jinpingi isa Xi Zhongxun. Koos kahe teise kõrge kompartei liikmega teostas ta kontrolli Kultuurirevolutsiooni järel põlu alla sattunud Hiina avaliku julgeoleku ministeeriumi (Ministry of Public Security, MPS) välisluurega tegeleva osakonna Central Investigation Department üle. 1983. aastal muudeti see ümber täiesti uueks luureasutuseks ehk Julgeolekuministeeriumiks MSS.

MSS-i peamisteks tegevusvaldkondadeks said välis- ja vastuluure, mõjutustegevus ning tööstusspionaaž, millele tänapäeval on lisandunud küberoperatsioonid. MSS täidab ka salapolitsei funktsioone, mille eesmärgiks on kontrollida Hiina kodanike poliitilist meelsust ja lojaalsust komparteile ning jälgida ja represseerida teisitimõtlejaid. Koos eelmainitud MPS-i ning sõjaväeluureasutuse Ühendatud Peastaabi Luurebürooga (Intelligence Bureau of the Joint Staff Department ehk lihtsamini 2PLA) on MSS tänapäeval Hiina üks kolmest suurest luureorganisatsioonist.

Alex Joske sõnul kasutab MSS oma luure- ja mõjutustegevuse läbiviimiseks varifirmade, mõttekodade ning diplomaatiliste esinduste katet. Olulist rolli mängivad ka Hiina ühisrinde (United Front) loodud võrgustikud režiimile lojaalsetest inimestest välisriikides, keda MSS kasutab samuti ära oma eesmärkide saavutamiseks.

Väärib mainimist, et MSS-iga on lähedalt seotud Eestiski kanda kinnitanud Hiina ettevõte CITIC, mis 2017. aastal soetas Hollandi firma Linxtelecomi, mille tulemusel läksid pea 500-kilomeetrine kiudoptiline kaabel Läänemeres ning Tallinna võrgujuhtimis- ja andmekeskus ning interneti sõlmpunkt CITIC-u omandusse.

5. veebruaril laskis USA merevägi alla Ameerika kohal hõljunud õhupalli, mida peetakse Hiina luureoperatsiooniks. Seejärel korjati õhupalli jäänused merest üles ning saadeti need Virginia laborisse edasiseks uurimiseks. AFP/Scanpix

MSS ja Hiina mõjuagendid lääneriikides

Raamatus on kirjeldatud lähemalt, kuidas MSS kasutab pealtnäha süütuna tunduvaid mõttekodasid, et nende kaudu mõju avaldada välismaalastele, eelkõige akadeemilise ringkonna esindajatele, suunamaks neid omaks võtma Hiinale kasulikke narratiive ja levitama neid oma ülikoolides ja teistes asutustes.

Tihtipeale on sellist mõjutustegevust väga raske ära tunda, kuna teinekord aitavad Hiina eesmärkide saavutamisele kaasa näiteks sellised õppejõud, kes esmapilgul tunduvad režiimi kriitiliselt suhtuvat. Kriitika kõrval levitavad nad aga samal ajal sõnumit Hiinaga hea läbisaamise vältimatusest. Samuti esitlevad nad Hiina käsitlust uuest rahvusvaheliste suhete süsteemist kui alternatiivset varianti praegusele reeglitel põhinevale maailmakorrale.

Hiina varjatud mõjutustegevuse kaudu murendatakse läänelikke väärtusi ja tõekspidamisi vaikselt, aga järjekindlalt.

Joske arvates võib üheks suurimaks MSS-i töövõiduks viimastel aastakümnetel pidada just fakti, et paljud mõjukad lääne inimesed pandi uskuma, et Hiina areng saab olema rahumeelne ning ühel hetkel võib Hiina muutuda ka demokraatlikuks.

Iroonilisel kombel tahtsid paljud pahaaimamatud eurooplased ja ameeriklased just seda kuulda ja uskuda, pöörates samal ajal pilgu ära inimõiguste kehvast olukorrast Hiinas. Sel viisil leiti endale eestkõnelejaid ka väga kõrgel tasemel, näiteks pikaaegne Austraalia peaminister Bob Hawke või mõjukas ameerika majandusteadlane Jeffrey Sachs.

MSS ja Hiina ühisrinne

Hiina ühisrinne on liikumine, kuhu kuuluvad pea kõik olulised ühendused riigi sees. Selle eesmärgiks on koondada mõjukad inimesed ja organisatsioonid ühise ideoloogia taha ning tagada pühendumus kompartei seatud eesmärkide saavutamisele, näiteks tehnoloogia valdkonnas tõusta maailma tippu.

Xi Jinping on korduvalt rõhutanud ühisrinde olulisust riigijuhtimises, nimetades seda Mao Zedongi eeskujul üheks ’maagiliseks relvaks’ kompartei arsenalis, et kinnistada partei juhtpositsiooni ning muuta Hiina juhtivaks jõuks terves maailmas. Xi isa Xi Zhongxun oli samuti aktiivne ühisrinde tegevustes 1980. aastail, mil ta teostas kontrolli liikumise töö üle.

Ühisrinde haarded ulatuvad ka välisriikidesse, kus liikumise tegevust koordineerivad tihtipeale MSS-i töötajad. Hiina luureasutused on oma spioone saatnud ühisrindega seotud organisatsioonidesse, kus nende ülesandeks on süütuna näiva ühenduse katte all läbi viia luure- ja mõjutustegevust. Eriti aktuaalne on see teema mõistagi riikides, kus elab suur hiinlaste kogukond, nagu Joske kodumaa Austraalia. Kogukonda infiltreeruna on seal MSS-i agentidel palju lihtsam hakata mõjutama kohalikku poliitikat.

Mõjutustegevus on sama ohtlik kui luure

Joske sõnul on Hiina varjatud mõjutustegevust siiamaani väga vähe kajastatud, kuna varasemad uuringud MSS-i kohta on peamiselt keskendunud traditsioonilistele luurega seotud küsimustele, nagu välisluure ja tööstusspionaaž. See tähendab, et mõjutustegevusega seotud aspektidest on tihtipeale üle libisetud või mööda vaadatud, pidades neid ebaolulisteks aspektideks luuretöös.

Ohule vastu astumiseks tuleb autori hinnangul suurendada teadlikkust Hiina tegevustest, panustades hiina keele õppimisele ja Hiina-ekspertide koolitamisele.

Joske arvates on see aga viga, kuna järjepidev ja salakaval mõjutustegevus on lõppkokkuvõttes sama ohtlik kui luuretegevus, sest selle kaudu avaneb võimalus tüürida avalikku arvamust teistes riikides autokraatsele diktatuurirežiimile meelepärases suunas. Nii murendatakse läänelikke väärtusi ja tõekspidamisi vaikselt, aga järjekindlalt. Ohule vastu astumiseks tuleb autori hinnangul suurendada teadlikkust Hiina tegevustest, panustades hiina keele õppimisele ja Hiina-ekspertide koolitamisele.

„Spies and Lies“ raamatust saab veel lugeda palju üksikasju MSS-i tegevuste kohta, näiteks kuidas värvati kurikuulsad hiina naisspioonid Katrina Leung ja Christine Fang, kes oma keha mängu pannes meelitasid USA poliitikutelt ja luuretöötajatelt saladusi välja. Raamatus on lähemalt juttu ka Hiina tippspioonidest, nagu Yu Fang (varjunimega Yu Enguang), Mao Guohua ja Lin Di. Niisamuti saab lugeja teada ka teistest MSS-i juhitud mõttekodadest nagu China Reform Forum (CRF), China International Culture Exchange Center (CICEC), China Institutes of Contemporary International Relations (CICIR) ja China Institute for Innovation and Development Strategy (CIIDS).

Seotud artiklid