Autor
Wilfried von Bredow
ajaloodoktor
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. november 2003, 18:16

Saksa välispoliitika vorm on põhjalikult muutunud. Nõuded seda kujundavale jõule on kasvanud ja kasvavad jätkuvalt. Rahvusvahelise poliitika uued kogemused kristalliseeruvad aeglases, kuid pidevas protsessis uue mõõte suunas.

Nr 2 • November 2003