Autor
Tarmo Seliste
politoloog
Teemad:
USA
Viimati uuendatud: 11. mai 2006, 09:30
USA

Püüe eksportida demokraatia institutsioone ühest riigist teise on määratud ebaõnnestumisele, kuna institutsioonide loomine iseenesest ei garanteeri demokraatliku režiimi püsimist.

Nr 33 • Mai 2006