Taavo Lumiste

Taavo Lumiste on välisministeeriumi diplomaat ja tervisevaldkonna ekspert Eesti alalises esinduses Genfis, alates 1. juulist muuhulgas ka Euroopa regiooni (53 riiki) tervisevaldkonna koordinaator Genfis. Olles aastaid tegelenud julgeolekupoliitikaga, on vastavad aspektid autorile huvipakkuvad ka tänastes töövaldkondades, milleks on majanduse ja arengu temaatika, sealhulgas tervishoiudiplomaatia. Riikide arengustrateegiate temaatikaga tegeleb autor ka oma pooleliolevas doktoritöös. /2015

Autori artiklid