Taavi Veskimägi
Autor
Taavi Veskimägi
Elering AS juhatuse esimees
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. november 2017, 14:46

Subsiidiumid elektriäris suurendavad hinda tarbijale.

Nr 171 • November 2017