Steven Blockmans
Autor
Steven Blockmans
Eesti Välispoliitika Instituudi vanemteadur Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses ja Euroopa Poliitikauuringute Keskuse teadusuuringute direktor
Teemad:
Viimati uuendatud: 03. mrts 2022, 15:15

Strateegiliselt kompassilt oodatakse, et see jagaks Euroopa Liidule üha ebakindlamas ja teravama konkurentsiga maailmas teiste jõududega konkureerimiseks suuniseid ning aitaks ühenduse välis- ja julgeolekupoliitikal pääseda seda kaua pärssinud tardumusest.

Nr 208 • Veebruar 2022