Pentti Väistö
Autor
Pentti Väistö
vabakutseline ajakirjanik
Teemad:
Viimati uuendatud: 15. veebruar 2019, 11:49

Uuest katedraalist Bukarestis loodetakse rumeenlaste ühendajat.

Nr 185/186 • Veebruar 2019