Mark Gortfelder

Mark Gortfelder on õppinud Tartu Ülikoolis ajalugu ning on TÜ Rahvusvaheliste Suhete Ringi vilistlane. Praegu õpib ta Tallinna Ülikooli doktorantuuris demograafiat ning töötab Eesti Demograafia Keskuses nooremteadurina, fokusseerides Eesti rahvastikuajaloole. Kuid teda huvitavad ka rahvastikuprotsesside laiemad seosed arengutega välis- ja julgeolekupoliitikas, nii minevikus kui tänapäeval. /2017

Autori artiklid