Magnus Ilmjärv
Autor
Magnus Ilmjärv
ajaloolane
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. veebruar 2018, 14:46

Balti riikide tasalülitamine oli pikema protsessi tulemus, mitte üksnes tingitud Molotovi-Ribbentropi paktist.

Nr 173/174 • Veebruar 2018