Lelde Luik
Autor
Lelde Luik
Tartu Ülikooli Aasia keskuse nooremteadur
Teemad:
Viimati uuendatud: 03. veebruar 2023, 11:05

Aasia riikide reageeringuid Ukraina sõjale iseloomustab ühine austus rahvusvahelise korra printsiipide suhtes. Samal ajal hoidutakse Venemaad otsesõnu hukka mõistmast, mis lääneriikide vaatest jääb arusaamatuks ebamäärasuseks. Kagu-Aasia riikide juhtumid illustreerivad, et läänelik narratiiv Ukraina sõjast pole universaalne.

3. veebruar 2023