Kuulo Kutsar
Autor
Kuulo Kutsar
MD, PhD Terviseameti epidemioloogianõunik
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. juuni 2015, 10:24

Nakatumine ei sõltu üksnes üksikust inimorganismist, vaid ka muudest teguritest ja nakkusprotsess võib muutuda juhitamatuks.

Nr 142/143 • Juuni 2015