Kuulo Kutsar

Kuulo Kutsar on Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Euroopa Keskuse Nõunike Foorumi liige. Aastail 1998–2013 rahvusvahelise epidemioloogiaajakirja EpiNorth peatoimetaja. Töötanud Maailma Terviseorganisatsiooni eksperdina Kesk-Aasias, Põhja- ja Taga-Kaukaasias, Kosovos, Vene Föderatsioonis ning sõjaväearstina ÜRO UNIFILi missioonil Lähis-Idas. /2015

Autori artiklid