Autor
Kristiina Ojuland
poliitik
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. veebruar 2012, 19:57

2010. aasta lõpus alanud ja ikka veel käimas olevat revolutsiooni võiks nimetada uueks jasmiinirevolutsiooniks.

Nr 101/102 • Veebruar 2012

Eesti liitumine Euroopa Liiduga 1. mail 2004 on paljuski muutnud Eesti välispoliitika ja teiste valdkondade riikliku poliitika kujundamise lähtekohti. Maailmas mõjuvõimsa riikide liidu liikmena on Eesti võimalused oma eesmärkide saavutamiseks märgatavalt avardunud. Eesti rahvuslike huvide edendamisel mängivad suurt rolli teiste liikmesriikide toetus ning liikmesriikide huvide koosmõju. Meie muutunud staatusest tuleneb aga ka vajadus arvestada kõigi 25 liikmesriigi huvidega oma poliitiliste otsuste kujundamisel. Seetõttu on muutunud üha aktuaalsemaks meie poliitika rõhuasetuste ja tegevuspõhimõtete täpne määratlemine.

Nr 9 • Juuni 2004