Katri Raik
Autor
Katri Raik
Sisekaitseakadeemia rektor
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. veebruar 2018, 14:46

Vene keel jääb ka tulevikus Eestis kasutatavaks keeleks.

Nr 173/174 • Veebruar 2018