Karin Veski

TÜ lektor

Karin Veski on Tartu ülikooli uusima aja lektor. Tema üheks uurimisvaldkonnaks on olnud afrikanistika. Ta on avaldanud uurimusi Eesti ja Aafrika suhetest. /2018

Autori artiklid