Juri Vdovenko
Autor
Juri Vdovenko
välispoliitika nõukoja Ukraina Prisma Euroopa integratsiooni analüütik
Teemad:
Viimati uuendatud: 28. august 2022, 16:36

Nüüd, kui Euroopa Liit on andnud Ukrainale kandidaatriigi staatuse, peab Ukraina nägema vaeva nõuete täitmisega ning EL näitama, et väljavaade liitumiseks on tõeline, mitte illusioon.

Nr 210 • September 2022