Jüri Kadak

Välis- ja julgeolekupoliitika doktor ja kolonelleitnant erus

Jüri Kadak oli aastatel 1994–1997 Eesti Kaitsejõudude Peastaabi ülema asetäitja – operatiivosakonna ülem. Alates 1998. aastast rea Eesti kõrgkoolide prorektor, professor, dotsent ja lektor. 2006. aastal kaitses Venemaa presidendi juures asuvas Riigiteenistuse Akadeemias doktoriväitekirja teemal „Euroopa julgeoleku arhitektuur ja struktuur 17.– 21. sajandil“. Ligi sadakonna publikatsiooni autor.

Autori artiklid