Janika Kronberg

Kirjandusloolane

Janika Kronberg on töötanud Eesti Kirjanike Liidus ja on praegu Eesti Kirjandusmuuseumi direktor. Avaldanud artikleid ja kirjanduskriitikat alates 1989. aastast. Tema kultuuriloolisi reisikirju koondav raamat „Rännud kuue teejuhiga“ (2013) pälvis reisibüroo Go Travel ja Go Reisiajakirja poolt välja antava aasta parima reisiraamatu tiitli. /2014

Autori artiklid