Autor
Jackson Diehl
ajakirjanik
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. mai 2012, 15:24

Kõik märgid viitavad sellele, et Obama “reset”-poliitika jätkuks ka tema teisel ametiajal.

Nr 105 • Mai 2012