Jaak Uibu

Publitsist

Artikli autor meditsiinidoktor Jaak Uibu tegi 1978. aastal kantserogeensete ainete alast uurimistööd Jaapani Riiklikus Terviseinstituudis, mis oli ehitatud algselt sõjalaevastiku tarvis. Selle aja mälestustest on kantud käesolev kirjutis. Jaak Uibu sulest on varem ilmunud kolmes trükis “Eesti rahvastiku tervis XXI sajandi künnisel”, “Perekonnast, kodust, põhiseadusest ja riigist” (2016), samuti mitmeid võrguväljaandeid rahvastikukriisi teemadel.

Autori artiklid