Autor
Igor Jürgens
politoloog
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. juuni 2013, 14:01

Teised võimalikud partnerid, eelkõige Aasia, on Venemaa jaoks vaevalt sama lähedased ja etteaimatavad kui Euroopa.

Nr 118/119 • Juuni 2013