Erkki Tori

Erkki Tori töötab Eesti NATO esinduses kaitsepoliitika ja -planeerimise nõunikuna. Varem on ta töötanud kaitseministeeriumis.

Autori artiklid