Ene Selart

TÜ meediauuringute nooremteadur

Ene Selart on Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute nooremteadur ning meedia ja kommunikatsiooni eriala doktorant. Ta on Euroopa Jaapani Uuringute Assotsiatsiooni (EAJS) liige ning tema uurimisteemadeks on Eesti ja Jaapani suhted ning Jaapani kajastamine Eesti meedias. Ta õpetab Tartu ülikoolis Jaapani ajaloo ja Eesti ajakirjanduse ajaloo ainekursuseid. /2019

Autori artiklid