Dumitru Mînzărari
Autor
Dumitru Mînzărari
Saksamaa Välispoliitika ja Julgeolekuküsimuste Instituudi Ida-Euroopa ja Euraasia uuringute osakonna teadur
Teemad:
Viimati uuendatud: 27. mai 2021, 18:23

Venemaa on loonud postsovetlike konfliktide lahendamiseks töökindla ja tõhusa mudeli, mis teenib edukalt Kremli eesmärke. Kui Euroopa Liit ja lääneriigid soovivad olukorda parandada, tuleb neil lõpetada selle mudeli seadustamine ning võtta kasutusele poliitikad, mis muudavad selle Venemaale kulukaks.

Nr 205 • Mai 2021