Autor
Catherine Ashton
Euroope Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja
Teemad:
Viimati uuendatud: 10. juuni 2011, 12:23

Liibüa demokraatlikud jõud vajavad Euroopa Liidu abi.

Nr 94/95 • Juuni 2011