Anna-Mariita Mattiisen

Anna-Mariita Mattiisen on lõpetanud Tartu Ülikooli magistrantuuri rahvusvaheliste suhete erialal, keskendudes ennekõike Venemaa jt endiste Nõukogude Liidu riikide välispoliitikale ja suhetele NATOga ning ELiga. Ta on töötanud Riigikogu kantseleis õigus- ja analüüsiosakonnas ning Eesti Euroopa Liikumise juhatajana. Alates 2013. aastast töötab Eesti NATO Ühingus. /2016

Autori artiklid