Angel Losada

Angel Losada on töötanud Hispaania suursaadikuna muu hulgas Kuveidis, Bahreinis, Nigeerias, Beninis ja täitnud Hispaania välisministeeriumis mitmeid muid ametikohti. Alates 2015. aastast on ta Euroopa Liidu eriesindaja Sahelis.

Autori artiklid