Jäta menüü vahele
27. aprill 2021

Välisminister Eva-Maria Liimets osales ÜRO julgeolekunõukogu videoistungil, mis keskendus esimest korda relvakonfliktides tsiviilelanikkonnale hädavajalike objektide kaitsele. Riigid peavad tagama oma elanikkonna igakülgse kaitse, sealhulgas kindlustama keerulistes olukordades neile ellujäämiseks vajaliku toidu, vee ja meditsiinitarvete kättesaadavuse. Konfliktides on väga tihti suurimateks kannatajateks just tsiviilelanikud, nende seas naised, lapsed ja noorukid. Liimets tõi näidetena välja, et Ukrainas on olnud sunnitud kodudest lahkuma ning riigi sees uue elukoha leidma 1,5 miljonit ja Etioopias Tigray regioonis 1,7 miljonit inimest. Afganistanis kannatavad pea pooled alla viieaastastest lastest Covid-19 pandeemiast ja kestvast konfliktist tingitud alatoitumise all. Minister lisas, et tihtipeale on nende inimeste aitamisel ning koju tagasi pöördumisel takistuseks hädavajalike hoonete purustused ja elutähtsate teenuste puudumine.