Jäta menüü vahele
23. veebruar 2021

Valitsus kinnitas tegevuskava aastateks 2021–2023, mille üheks eesmärgiks on aktiivne ja kaitstud Eesti. Selle saavutamiseks jätkub tihe koostöö Euroopa Liidu ja NATO liitlastega ning tegutsetakse aktiivselt ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena. Suurt tähelepanu pööratakse idapartnerlusriikide toetamisele. Tegevuskavas on plaanis tugevdada välisteenistust ning tõhustada Eesti majandushuvide esindamist välisriikides.