Julgeolekusektori reformid

RKK panustab Ukraina küber- ja infojulgeoleku arendamisse

RKK meeskond jätkab Eesti-Ukraina arengukoostööprojekti „Resilient Ukraine 2018-2020“ elluviimist, mis toetab detsentraliseerimise reformi juurdumist Ida- ja Lõuna-Ukraina piirkondlike võimude ja omavalitsuste inimkapitali arendamise ning küber- ja infojulgeoleku alase oskusteabe loomise kaudu.

Loe rohkem

Balti energia ja julgeolek

Praeguseid energiapoliitilisi otsuseid tunnetatakse alles ülejärgmiste valimiste ajal. Aprillis alustati Läänemere põhja Nord Streami gaasitoru paigaldamist. Energiajulgeoleku teema muutub järjest aktuaalsemaks. Merle Maigre

Loe rohkem