Jäta menüü vahele
Nr 153 • Mai 2016

Moonutamise kunst ehk Donald Trumpist ja hambutust pabertiigrist

Trump on Ameerika Ühendriikide valimiskampaanias vabariiklaste ainus lootus.

Karl-Gerhard Lille
Karl-Gerhard Lille

poliitikavaatleja

Vabariiklaste kandidaat Donald Trump kõnelemas Milwaukees. Temast on USA ja maailma meedia kõnelenud ilmselt valimiskampaania ajal kõige rohkem. Foto: Reuters/Scanpix

Ameerikat ootab kultuuride kokkupõrge. Lokkavalt rahulolematuselt on lõiganud kasu populistid Donald Trump ja Bernie Sanders, kes esindavad ideoloogilist ja kultuurilist vastaspoolt. Samas on peavoolumeedia üritanud ainult Trumpi süstemaatiliselt maatasa teha, kasvatades üksnes rahva umbusaldust.

2016. aasta presidendivalimistele eelnev valimistsükkel on tavapära sootuks minetanud. Demokraatide ja vabariiklaste seas on enim kõmu tekitanud kandidaadid, kes pole puhastverd parteilased ega tüüpilised parteiaparaadi marionetid. „Demokraatlik sotsialist“ Bernie Sanders on pika poliitilise karjääri üksikkandidaadina veetnud ja astus demokraatide leeri alles mullu. Kinnisvaramagnaat Donald Trump on seevastu viis korda parteid vahetanud ja hakkas vabariiklaseks taas 2012. aastal. Sanders lubab sotsialismiga valijatele kõiksugu tasuta hüvesid jagada, Trump lubab protektsionismiga Ameerika jälle „vägevaks“1 teha. Esimese meetod on revolutsioon, teise oma on armutu läbirääkimine.

Trump ja Sanders võrsusid raevupoliitikast. Nad esindavad kaheparteisüsteemi ohvrite rahulolematust, mille sigitasid petlikud karjääripoliitikud ja valelik peavoolumeedia. Rahval on kõrini karjääripoliitikutest, kes teenivad üksnes enda rikkuritest doonoreid-niiditõmbajaid, ning kelle poliitikad ohustavad teist2 ja neljandat3 põhiseaduseparandust ning kelle poliitikad impordivad kolmandast maailmast valijaskonda4, kellele ameeriklased töö kaotavad5 (ja kes abirahadele elama jäävad6). „Traditsiooniline poliitika ja traditsioonilised poliitikud on läbi kukkunud,“7 kirjutas kolumnist Eugene Robinson tabavalt.

Läbi on kukkunud ka ajakirjandus: ilmnenud on suutmatus poliitilist narratiivi suunata.

Läbi on kukkunud ka ajakirjandus: ilmnenud on suutmatus poliitilist narratiivi suunata. Ajakirjanduse põhirollid on võimu ja selle kandjate kontrollimine, vahendamine ja tõlgendamine. Ometi on meedial ka piisavalt võimu, et valitsejaid valida8, just nagu seda tegid kunagi vaimulikud. Ignorantne osavõtmatus aga pole pädev ajakirjandus9 ja käesolev valimistsükkel on tõestanud, kui vähe maksab kolumnistide manitsemine.

Meediamaastik kaldub vasakule10, mistõttu on „multikultuursed“ vasakpoolsed varmad erinevat seisukohta esindavat paremat ad hominem ründama – see on hõlbus meetod diskursust suunata (või peatada). Donald Trump kujutab meediale tõsist hädaohtu – olles teinud juttu isegi valetavate väljaannete kohtusse andmisest –, mistõttu on moodustunud poliitiliste poolte ühtne kisakoor, mis on Trumpi järgemööda tembeldanud narriks, tühikargajast meelelahutajaks, seksistiks, rassistiks, ksenofoobiks, homofoobiks, fašistiks, mõistagi Hitleriks, isegi bimboks. Lihtne ja halvustav silt püüab enim tähelepanu ning rahvale palju muud ei serveeritagi11. Trump omalt poolt õhutab seda madalalaubalisuse ja lapsiku kiusupunnitsemisega12.

Sedapuhku aga on näha, kuidas partei iseenda kahjuks töötab: näiteks võttis konservatiivide häälekandja National Review hiljuti sisse rangelt Trumpi-vastase seisukoha13. Ometi on Trump ainus, kes alistaks üldvalimistel Hillary Clintoni. Esiteks toetab teda märkimisväärne hulk vähemusi, teiseks võidab ta enda poole nii uusi hääletajaid, parteituid kui ka demokraate endid14 Sandersil on raev ja noored valged, kuid Clintonil on parteiaparaat, superdelegaadid15, mustanahalised ja naised (vähemalt veel16). (Sandersil lootust siiski on, sest Clintonit peaks ähvardama kohtuprotsess17 ja vangiminek18 – muidugi, kui USA end tõesti legitiimseks õigusriigiks arvab.) Trumpi takistab praegu üksnes vabariiklik partei ise, mis ilmselt üritab ta suvisel konvendil ametliku kandidaadi kohast ilma jätta, kui ta delegaatide arvu täis ei saa.

Trumpi esile kerkimine pole hälbeline, sest vastamisi ei lähe pelgalt majanduspoliitikad, vaid maailmavaated, eeskätt preskriptiivne kollektivism ja liberalistlik individualism. Trumpi ülesandeks on poliitilise paindlikkusega hääletajaid meelitada19, et päästa konservatiivide partei enne, kui arvuline vähemus ületamatuks muutub. Trump on vasakpoolsete enda sünnitis: ta on legendaarse nimega telestaar, kes mängib poliitilist mängu nendega samadel tingimustel. Ta suudab olla autu, jultunud ja ülbe – täpipealt see, mida läheb vaja, et Clinton sügisel alistada. Trump esindab kõiki neid, kellel on vasakpoolsete poliitkorrektsest hurjutamisest, ülekäe sildistamisest20 ja võidusolvumise kultuurist21 kõrini. Lisaks on Trump oma idealismi (ja kindlasti ka nartsissismi) nimel pannud kaalule oma elu ja maine. Pideva atentaadiohu tõttu kannab ta esinedes alati kuulivesti ja on salateenistuse kaitse all. Tema toetusmiitinguid tulid hiljuti vägivallaga segama protestijad, kellest paljud olid Sandersi pooldajad või organisatsioonist Black Lives Matter. Ju pole USA nigel haridussüsteem selgeks teinud, et sõnavabaduse jõuga summutamine on fašismi üks tunnusjoon – võib-olla on siis Trumpi Mussoliniks hüüdmine pisut silmakirjalik. Meedia üritas juhtunu Trumpi kaela ajada ja isegi Ted Cruz teatas, et Trump vastutab ise sellise „meeleolu“ eest.

Siinkohal olgu öeldud, et Trumpi puhul on paljut, mida saab kritiseerida: ta on libakonservatiiv, tema protektsionistlik poliitika on vastuolus vabaturu printsiipidega, ta ei hooli suurt kasvõi reostusest, ärimehekarjäär ei tee temast poliitikut, ta peab sageli sõnavõtte tagantjärele selgitustega täpsustama jne. Järgnevalt keskendun üksnes libakriitikale ja nürile mustamiskampaaniale.

Trump pole masinlik demagoog (erinevalt mõnest teisest endisest konkurendist22). Oma 1987. aasta bestselleris kirjeldas ta23, kuidas meediaga ümber käib ja need nõksud torkavad praegugi silma. Tema osavus ja trollitamine väljendub selles, et meedia – jälestavad nad teda või mitte – peale tema muud ei kajastagi. Kuid kajastuses kordub moonutamise, üldistamise ja eksitamise muster. Toon välja säravamad näited.

Kui Trump möödunud suvel enda kampaania teatavaks tegi, mainis ta kõnes Mehhikost illegaalselt riiki tulnud kurjategijaid, kellest osad on „vägistajad“. Meedia moonutas ja üldistas öeldut, jättes mulje, et Trump sõimas vägistajateks kõiki mehhiklastest immigrante või kõiki mehhiklasi24.

Rahvas umbusaldab poliitikuid ja meediat üha enam, eriti kuna interneti igaveses mälus on algallikad kõigile käepärast.

Pisut hiljem tekitas ta uue pahameeletormi, kui ütles, et senaator John McCain pole „sõjasangar“25 Esmalt vastas ta eitavalt, kuid muutis siis vastust ja lausus viis korda, et McCain siiski on sangar. Meedia moonutus jättis mulje, et Trump ei pea McCaini kangelaseks, sest viimane langes sõjavangi. Ometi pidas ta silmas täpselt vastupidist: ta ütles, et McCain ongi kangelane, sest langes vangi. Hiljem Trump kordas, et kõik vangilangenud on kangelased26. Mitu väljaannet nimetasid Trumpi kõrvalehiilijaks, mõni isegi argpüksiks. Tegelikult Trump kõrvale ei hiilinud – tema värbamiseni lihtsalt ei jõutud27.

Augustis toimunud teledebati järel mõistis meedia Trumpi süüdi seksismis. Tegemist oli siiski kahekordse kontekstikõrvaldusega, mis öeldut moonutas. Foxi saatejuht Megyn Kelly süüdistas kontekstist välja võetud ütluste28 alusel Trumpi „sõjas naiste vastu“29, mis Trumpi pahandas, sest teda olevat debatil niigi kehvasti koheldud30. Järgmisel päeval andis ta intervjuu, milles poetas muu poksispordi metafoorika31 sisse, et Kelly „silmad ja mis iganes jooksid verd“32. Meedia nägi viidet menstruatsioonile33 ega märganud läbivat kujundlikkust ja sama väljendi kasutamist teise debatijuhi Chris Wallace’i puhul. Jäeti mulje, et Trump üksnes seksistliku kommentaariga piirduski34. Trump vastas, et pidas silmas Kelly nina, „ainult hälvik arvaks muud“. Brande Roderick, keda puudutas üks mainitud ütlustest, rääkis järgnenud intervjuus Trumpist soosivalt ega pannud talle midagi pahaks.35 (See mõistagi ei tähenda, et teised ei võinud tema eest solvuda.) Trump otsustas Fox Newsi boikoteerida, ent see lõppes kiirelt vaherahuga, mida tuli paluma telekanali president Roger Ailes. Narratiividekreedist hoolimata soosivad vabariiklastest naised just Trumpi36, kusjuures ta palkavat inimesi kompetentsi37, mitte soo põhjal38. (Seksistlikud tunduvad hoopis need, kes naiste intelligentsi konkreetselt solvavad39.) Kuna Trump siiski ütleb asju, mis põhjendatult naisi vihastavad, ründab meedia ühe soojaga ka süütult tehtud ütlusi, mis naisi puudutavad. Kuid naistevihkajaks ei tee teda väide, et kui abort peaks saama illegaalseks, siis naisi ja arste peaks karistama.

Enim vastukaja tekitas tema ettepanek keelata moslemite sisseränne, kuniks asjadest on „aru saadud“40. Must-valgel on ette on pandud „immigratsiooni“ keelamine, ent meedia sõnastuses tahtis Trump võõravihast ajendatuna kõik moslemid lihtsalt ära keelata41. Samas ei kummuta mistahes silt kaht asjaolu: seaduskogu42 ja pretsedent43. Pealegi on huvitav, et moslemite sisserände keelustamist pooldab umbes pool elanikkonnast, nende seas ka demokraadid44 (kelle vastasseis suureneb ainuüksi Trumpi nime kuuldes viiendiku võrra). Hirm islamit õigustatult kritiseerida45 tunnistab tõelist vaimupimedust ja poliitkorrektsuse ennasthävitavat taset46, sest islam on lääne usulis-kultuurilise aluspõhjaga vastuolus47. Trump on islami vastu kriitiline ja nimetas Brüsselit jaanuaris „põrguauguks“, mida mõistagi peeti solvavaks. Nüüd teame, et põrguaugus saavad süütud tosinate kaupa surma. Lääs üritab importida kultuuri, mis ei taha multikultuursusega lõimuda. Trumpi on vastuoluline seepärast, et ta on tõstatanud immigratsiooni ja terrorismiga seotud probleemid, mida meedia ei saa enam kalevi alla panna. Veri on nende kätel, kes kaitsevad tundeid, mitte karmi tõde. Trump lubab, et Ühendriikidest ei saa Euroopat.

Märtsi lõpus esitati Trumpi kampaaniajuhile Corey Lewandowskile süüdistus ajakirjaniku Michelle Fieldsi ründamise eest. Fieldsi sõnul rebis mees ta peaaegu pikali ja et juhtunu olevat ta isa surma kõrval tema elu õudseim sündmus. Lewandowski eitas, et oli Fieldsiga kunagigi kohtunud. Kui paljastus turvakaamera video, sai selgeks, et Lewandowski siiski oli Fieldsi õlavarrest haaranud. Meedia siinkohal peatuski, tembeldades Lewandowski pätiks ja valetajaks ning nõudis tema vallandamist. Tegelikult oli salateenistus Fieldsi korduvalt hoiatanud48, et ta Trumpist eemale hoiaks, niisiis täitis Lewandowski ülesannet, mida logelev ihukaitsja ei teinud.

Rahvas umbusaldab poliitikuid ja meediat üha enam, eriti kuna interneti igaveses mälus on algallikad kõigile käepärast. Meedia on hambutu pabertiiger, kes klähvib, aga haiget ei tee. Ilmsiks saanud meedia kallutatus on löönud narratiivifiktsiooni prao, millest saab Trumpi eestvedamisel veelahe.

Ametiühinglane Nicholas Klein ütles järgmist: „Esmalt sind ignoreeritakse. Siis naeruvääristatakse. Siis sind rünnatakse ja tahetakse ära põletada. Ja siis ehitatakse sulle ausambaid.“49 Veel on vara ausammastest rääkida. Pole selge, kas Trump saab võimaluse Ameerika jälle vägevaks teha. Ebaselge on ka vabariikliku partei tulevik. Padukonservatism neid ei päästa, ent ühel telestaaril võib see napilt õnnestuda. Trump pole sugugi väärikaim, viisakaim ega meeldivaim, aga ta on vabariiklaste ainus lootusekiir.

Viited
 1. Trumpi kampaania ametlik loosung: „Make America Great Again!“
 2. Peter Roff, on Guns, Obama Shoots Blanks – U.S. News, 06.01.2016, http://www.usnews.com/opinion/blogs/peter-roff/articles/2016-01-06/obamas-gun-control-plan-will-only-mobilize-second-amendment-voters 
 3. Lance Whitney, Edward Snowden: ‘Fourth Amendment no longer exists’ – CNET, 29.05.2014, http://www.cnet.com/news/edward-snowden-fourth-amendment-no-longer-exists/ 
 4. Political ideology by religious group – Pew Research Center, 2016, http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/political-ideology/ 
 5. Karen Zeigler ja Steven A. Camarota. All Employment Growth Since 2000 Went to Immigrants – Center for Immigration Studies, juuni 2014, http://cis.org/all-employment-growth-since-2000-went-to-immigrants 
 6. Steven A. Camarota, Welfare Use by Legal and Illegal Immigrant Households – Center for Immigration Studies, september 2015, http://cis.org/Welfare-Use-Legal-Illegal-Immigrant-Households 
 7. Eugene Robinson, The Rising Pull of the ‘Change’ Candidates – Truthdig, 29.01.2016, http://www.truthdig.com/report/item/the_rising_pull_of_the_change_candidates_20160129 
 8. Evan Thomas – DiscoverTheNetworks.org, http://www.discoverthenetworks.org/individualProfile.asp?indid=1873. Kui kallutatus ongi näiteks 15%, poleks president Barack Obama kumbagi valimist võitnud.
 9. Trumpi ja Sandersi populaarsus olevat mõne arvates vaid „emotsionaalsete vajaduste rahuldamine“. Vt nt Paul Waldman, Are Republican voters going to come to their senses about Donald Trump? – The Washington Post, 20.10.2015, https://www.washingtonpost.com/blogs/plum-line/wp/2015/10/20/are-republican-voters-going-to-come-to-their-senses-about-donald-trump/ 
 10. Pamela Engel, Here’s How Liberal or Conservative Major News Sources Really Are – Business Insider, 21.10.2014, http://www.businessinsider.com/what-your-preferred-news-outlet-says-about-your-political-ideology-2014-10 
 11. Ryan Grim ja Igor Bobic, A Racist, Sexist Demagogue Just Won the New Hampshire Primary – The Huffington Post, 09.02.2016, http://www.huffingtonpost.com/entry/donald-trump-new-hampshire_us_56b8fcc5e4b04f9b57dab13b?dl07ldi 
 12. Hiljutine kemplemine Ted Cruziga kummagi abikaasa asjus pole kaugeltki aumehelik.
 13. Glenn Beck et al., Conservatives against Trump – National Review, 21.01.2016, http://www.nationalreview.com/article/430126/donald-trump-conservatives-oppose-nomination 
 14. Sarah Ferris, Poll: 20% of Dems would defect for Trump – The Hill, 09.01.2016, http://thehill.com/homenews/campaign/265330-some-dems-would-defect-for-trump-poll-shows 
 15. Trevor Timm, Even if Sanders wins the popular vote, Clinton could still get the nomination – The Guardian, 11.02.2016, http://www.theguardian.com/us-news/2016/feb/11/bernie-sanders-hillary-clinton-election-2016-popular-vote-superdelegates 
 16. Küsitluste põhjal on Clintoni edumaa kahanemas.
 17. Former House Majority Leader Claims FBI Is “Ready to Indict” Hillary Clinton – Zero Hedge, 27.01.2016, http://www.zerohedge.com/news/2016-01-27/former-house-majority-leader-claims-fbi-ready-indict-hillary-clinton 
 18. 18 U.S. Code § 793 – Gathering, transmitting or losing defense information, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/793#f 
 19. Trumpi kahel konkurendil, Ted Cruzil ja John Kasichil, pole üldvalimistel vähimatki lootust.
 20. Ausa arutelu näiteks mustanahaliste kriminaalsusest või islami sallimatusest saab peatada sõnaga „rassist“.
 21. Võrratu näide on Emory ülikooli vaesed tudengid, kes nägid kampusel kriidiga kritseldatult sõnu „Trump 2016“ ja vajasid seejärel psühholoogilist nõustamist.
 22. Jason Silverstein, Marco Rubio mocked for ‘robot’ debate performance after repeating anti-Obama slam FOUR TIMES (VIDEO) – NY Daily News, 07.02.2016, http://www.nydailynews.com/news/national/marco-rubio-mocked-repetitive-robot-debate-performance-article-1.2523072 
 23. Brendan James, Donald Trump Explained How to Dominate the Media in 1987: ‘I Play to People’s Fantasies’ – International Business Times, 09.12.2015, http://www.ibtimes.com/donald-trump-explained-how-dominate-media-1987-i-play-peoples-fantasies-2218125 
 24. Alberto A. Martinez, The media needs to stop telling this lie about Donald Trump. I’m a Sanders supporter — and value honesty – Salon, 21.12.2015, http://www.salon.com/2015/12/21/the_media_needs_to_stop_telling_this_lie_about_donald_trump_im_a_sanders_supporter_and_value_honesty/ 
 25. Trump on McCain: ‘He’s a war hero because he was captured’ – Daily Mail, 18.07.2015, http://www.dailymail.co.uk/video/news/video-1200102/Trump-McCain-Hes-war-hero-captured.html 
 26. ‘This Week’ Transcript: Donald Trump – ABC News, 19.07.2015, http://abcnews.go.com/Politics/week-transcript-donald-trump/story?id=32528691 
 27. Jon Greenberg, Was Trump a ’draft dodger’? – PolitiFact.com, 21.07.2015, http://www.politifact.com/punditfact/article/2015/jul/21/was-trump-draft-dodger/ 
 28. Rosie O’Donnelli pihta käinud väljendite puhul vt taustaks RealityTvScandals, Montage of Insults by Donald Trump to Rosie O’Donnell – YouTube, 06.08.2015, https://www.youtube.com/watch?v=3NXEaF-w2MY 
 29. Transcript: Read the Full Text of the Primetime Republican Debate – Time, 06.08.2015, http://time.com/3988276/republican-debate-primetime-transcript-full-text/ 
 30. Viidates küsimustele, mida talle esitati. Kas sise- ja välispoliitiliste küsimuste asemel on olulisem kellegi kõnepruuk on omaette küsimus.
 31. Ta kasutas järgnevaid väljendeid: „kergekaallane“, „üritas olla visa ja terav“ ja „oli brutaalne päev“.
 32. Ian Hanchett, Trump: Kelly Had ‘Blood Coming out of Her Eyes, Blood Coming out of Her Wherever’ in Debate – Breitbart, 07.08.2015, http://www.breitbart.com/video/2015/08/07/trump-kelly-had-blood-coming-out-of-her-eyes-blood-coming-out-of-her-wherever-in-debate/ 
 33. Kieran Corcoran, Trump is KICKED OUT of Republican conference over his new sexist attack on Megyn Kelly: Tycoon comes under fire from all sides for his ‘there was blood coming out of her… wherever’ remark – Daily Mail, 08.08.2015, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3190115/There-blood-coming-Donald-Trump-astonishing-personal-attack-Fox-host-Megyn-Kelly-clash-war-women.html 
 34. Donald Trump: I don’t respect Megyn Kelly (CNN interview with Don Lemon) – CNN, 08.08.2015, https://www.youtube.com/watch?v=UZdX6WHACnk. Just sellisel kujul on see videolõik kuvatud ka CNNi artiklites. Vt Holly Yan, Donald Trump’s ‘blood’ comment about Megyn Kelly draws outrage – CNN, 08.08.2015, http://edition.cnn.com/2015/08/08/politics/donald-trump-cnn-megyn-kelly-comment/ 
 35. Megyn Kelly took Trump ‘on your knees’ comment out of context, CONTESTANT AGREES – The Right Scoop, 07.08.2015, http://therightscoop.com/megyn-kelly-took-trump-on-your-knees-comment-out-of-context-contestant-agrees/ 
 36. Hannah Hartig, John Lapinski, ja Stephanie Psyllos, Poll: Donald Trump Still Leads the GOP Field – NBC News, 05.01.2016, http://www.nbcnews.com/politics/2016-election/poll-donald-trump-still-leads-gop-field-n490116 
 37. Tierney McAfee, Ivanka Trump Says Dad Donald Is Not Sexist: ‘He’s One of the Great Advocates for Women’ – People, 29.12.2015, http://www.people.com/article/ivanka-trump-donald-trump-not-sexist-gender-neutral 
 38. Carlos Lozada, Donald Trump on women, sex, marriage and feminism – The Washington Post, 05.08.2015, https://www.washingtonpost.com/news/book-party/wp/2015/08/05/donald-trump-on-women-sex-marriage-and-feminism/ 
 39. Endine riigisekretär Madeleine Albright veebruaris: „Naistele, kes üksteist ei aita, on põrgus eriline koht.“ Feminist Gloria Steinem veebruaris: Naised lähevad Sandersi poole üle, sest „poisid on Bernie juures“.
 40. Donald Trump, Donald J. Trump Statement on Preventing Muslim Immigration – DonaldJTrump.com, 07.12.2015, https://www.donaldjtrump.com/press-releases/donald-j.-trump-statement-on-preventing-muslim-immigration 
 41. Dana Milbank, Donald Trump, America’s modern Mussolini – The Washington Post, 08.12.2015, https://www.washingtonpost.com/opinions/donald-trump-isnt-todays-wendell-willkie-hes-todays-benito-mussolini/2015/12/08/77c81b0c-9ddc-11e5-a3c5-c77f2cc5a43c_story.html 
 42. 8 U.S. Code § 1182 – Inadmissible aliens – https://www.law.cornell.edu/uscode/text/8/1182#f 
 43. The Immigration Act of 1924 (The Johnson-Reed Act) – Office of the Historian, https://history.state.gov/milestones/1921-1936/immigration-act 
 44. Fox News Poll: 2016 GOP race, Trump’s Muslim ban, terrorism & ISIS – Fox News, 18.12.2015, http://www.foxnews.com/politics/interactive/2015/12/18/fox-news-poll-2016-gop-race-trump-muslim-ban-terrorism-isis/ 
 45. Nii Obama kui ka Clinton ei soostu kasutama väljendit „radikaalne islam“.
 46. San Bernardinos tappis terroristipaar 14 inimest. Terroristide naaber ei teavitanud võime „kahtlastest toimetustest“, sest kartis, et teda ähvardab silt „rassist“.
 47. Andrew C. McCarthy, Trump’s Muslim Immigration Ban Should Touch Off a Badly Needed Discussion – National Review, 08.12.2015, http://www.nationalreview.com/article/428201/donald-trump-muslim-immigration-policy-discussion 
 48. ‘Can I Press Charges?’ Report: Secret Service Says Michelle Fields Touched Trump Before Lewandowski Intervened – Breitbart, 29.03.2016, http://www.breitbart.com/big-journalism/2016/03/29/secret-service-says-michelle-fields-touched-trump-before-lewandowski-intervened/ 
 49. Nicholas Klein, Address of Nicholas Klein – Proceedings of the Third Biennial Convention of the Amalgamated Clothing Workers of America, 1919, lk 53, https://ia802702.us.archive.org/34/items/generalexecuti1919amaluoft/generalexecuti1919amaluoft.pdf

Seotud artiklid