aprill 13, 2012

Interneti balkaniseerumine

Interneti reguleerimise taotlused kajastavad püüdu säilitada rahvusriigi traditsioonilisi võimustruktuure.

Interneti reguleerimise taotlused kajastavad püüdu säilitada rahvusriigi traditsioonilisi võimustruktuure.


PCMag.com kolumnisti John C. Dvoraki hinnangul on ka USA sellest vaid mõne sammu kaugusel.11 Dvorak ennustab, et mõne aasta jooksul muundub demokraatlike ühiskondade eitav hoiak tehnoloogiate vastu, mida täna kasutatakse opositsiooni mahasurumiseks ja sõnavabaduse piiramiseks ebademokraatlikes riikides, positiivseks ning just suurema kontrolli kehtestamises nähakse uut ning innovaatilist lahendust.
Võib näha tendentse, mis viitavad sellele, et valitsused, kes on kaotanud suure osa kontrollist sõnavabaduse üle ning seeläbi seadnud ohtu julgeoleku, võimu legitiimsuse ning võimaluse konsolideerida rahvast ühise eesmärgi nimel, sooviksid vähemalt osaliselt tagasi modernse riigi kuldaega. Selle üle, kus on sõnavabaduse piirid ning milline info on oluline, ei otsusta täna mitte Merkel-Sarkozy, vaid Google-Facebook. Mitte valitsus, vaid otsingumootori ja sotsiaalvõrgustike omanikud saavad näiteks tagada, et Prantsuse internetitorudes leviks vaid seadustesse raiutud tõde armeenlaste genotsiidist. Samuti on Google’i otsustada, millisel määral tuleb ta vastu Saksa riigi üha sagedasematele taotlustele eemaldada näiteks materjale Google.de otsingumootorist või Youtube’ist või soovile saada infot kasutaja kohta. 2011. aasta esimesel poolaastal pidas Google põhjendatuks ja otsustas täita 86% sisu eemaldamise palvetest ning 66% päringutest kasutajate kohta.
Isegi USA valitsus ei suutnud peatada varastatud diplomaatiliste memode levikut Wikileaksi kaudu. Ka avaliku arvamuse kujunemisel PIPA ja SOPA suhtes pidid Ühendriigid tunnustama, et nad on selle propagandalahingu kaotanud. Maailma avalikkuse arvamusest antud eelnõude kohta kujundas Wikipedia, kes otsustas nende vastu protesteerides 24 tunniks sulgeda oma saidid, täites need sõnumiga “Kujutage ette maailma ilma vaba teabeta”.
Paradoksaalselt on globaliseerumine ning globaalne infovabadus toonud kaasa iseenda vastu suunatud protsessi tugevnemise ning interneti balkaniseerumine on reaalne võimalus. Riigipiiridesse surutud intraneti või vähemalt suurema riikliku kontrolliga interneti ideed on võimalik demokraatlikus maailmas rahvale maha müüa sõnavabaduse kaitsmise ja turvalisuse tagamise loosungite abil. Autoritaarses režiimis pole rahva arvamust vaja aga küsidagi.
______
1 Vt G. Sí¸rensen, The Transformation of the State: Beyond the Myth of Retreat. New York: Palgrave MacMillan, 2004, lk 162.
2 Vt D. Rodrik, The Nation States Reborn. www.project-syndicate.org/commentary/the-nation-st…3 Freedom House, Leaping Over the Firewall: A Review of Censorship Cirumvention Tools (www.freedomhouse.org/sites/default/files/inline_im…)
4 Internet Feedom Essential to Peace, Prosperity,. IIP Digital 25.02.2011: iipdigital.usembassy.gov/st/english/article/2011/0…5 ACTA – Anti-Counterfeiting Trade Agreement ehk völtsimisvastane kaubandusleping, millega liitumise vastu ka Eestis protestiti (toim.).
6 Aleksei Kelli: netist allalaadimine oma tarbeks peaks jääma lubatuks – Postimees 22.03.2012 (arvamus.postimees.ee/782982/aleksei-kelli-netist-a…)
7 SOPA ja PIPA – Stop Online Privacy Act ja PROTECT IP ehk Preventing Real Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act – USAs internetipiraatluse vastu ja intellektuaalse omandi kaitseks algatatud seaduseelnõud (toim.).
8 A. Sinisalu, Mõjutustegevuse piirid rahvusvahelises õiguses, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, 2012,  lk 20.   dspace.utlib.ee/dspace/handle/10062/227449 F. Fassihi, Iran Mounts New Web Crackdown – The Wall Street Journal, 6.01.2012 online.wsj.com/article/SB1000142405297020351360457…10 Iran to Start First Phase of Domestic Internet by May, Fars Says. Bloomberg www.bloomberg.com/news/2012-04-01/iran-to-start-fi…11 John C. Dvorak, Here Comes the National Internet, PCMag.com. 6.01.2012 (www.pcmag.com/article2/0,2817,2398527,00.asp)

Kommentaarid puuduvad.


Lisa kommentaar