Põhja-Balti regioon

NATO laienemine: stabiilsuse ja vabaduse laiendamise strateegia

2014. aastal on mitu NATO ajaloolise külma sõja järgse Kesk- ja Ida-Euroopasse laienemisega seonduvat aastapäeva. 15 aasta eest, 1999. aasta kevadel said Poola, Tšehhi Vabariik ja Ungari – kes said liitumiskutse 1997. aastal Madridi tippkohtumisel – esimesteks postkommunistlikeks riikideks NATO ridades. Kümne aasta eest, 2004. aasta märtsis toimus ulatuslikem NATO laienemine – 2002. aasta Praha tippkohtumisel välja kuulutatud „Suure paugu“ laienemisringi tulemusena ühinesid alliansiga Bulgaaria, Eesti, Läti, Leedu, Rumeenia, Slovakkia ja Sloveenia.

Loe rohkem

Baltikumi energiaühenduste kaardid

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) eesmärkide hulka kuulub Eesti ja Euro-Atlandi kogukonna julgeoleku jaoks kriitilise tähtsusega teemade avalik käsitlemine ning selles valdkonnas strateegilise mõtlemise edendamine. Sellega seoses on RKK-l hea meel esitleda Balti piirkonna energiaühenduste kaartide seeriat, mis kajastab nii nafta-, gaasi- kui ka elektrivõrke. Põhjaliku algupärase uurimistöö tulemusel koostatud kaartidel on täpselt ja selgelt esitatud kõik olemasolevad ja kavandatavad torujuhtmed ja elektriliinid, mis sisenevad Eestisse, Lätisse ja Leetu ning nendest riikidest väljuvad. Tähelepanu väärib asjaolu, et kaartidel on toodud ajakohane info iga ühenduse ja rajatise tüübi ja võimsuse kohta (uuendatud 22.07.2013).

Loe rohkem