Julgeoleku planeerimine

Välisministeeriumi asekantsler andis RKKs ülevaatliku loengu 50 üliõpilasele Madalmaadest

50 Utrechti Ülikooli üliõpilast külastasid 11. aprillil 2016. a Rahvusvahelist Kaitseuuringute Keskust, kus RKK tegevjuht Dmitri Teperik tutvustas neile keskuse põhitegevusi ja uurimisvaldkondi. Sellele järgnes Välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Kyllike Sillaste-Elling’u ülevaatlik loeng, mille käigus käsitleti Eesti välispoliitikat ja tänapäeva väljakutseid julgeolekule.

Loe rohkem

Sõja naasmine Euroopasse

Teisipäevane (22.03) terrorirünnak Brüsselis paneb taas kõnelema Euroopa Liidu haprusest. Seda veel hetkel, mil ühenduse ühtsus on niigi proovile pandud. Nii migrantide kui ka varjuna ähvardava Brexiti tõttu.

Loe rohkem

RKK tegevjuht modereeris NATO-teemalist arutelu

RKK tegevjuht Dmitri Teperik juhatas 23. märstil 2016 Rakveres toimunud paneeldiskussiooni “NATO partnerlused tulevikus ja sidusus ühiskonnaga”, mis leidis aset Haridus- ja Teadusministeeriumi, Friedrich Eberti Fondi ja Eesti NATO ühingu korraldatud haridustöötajate kevadkooli raames. Arutelus osalesid esindajad Kaitseministeeriumist, Kaitseväe Peastaabist ja Naiskodukaitsest.

Loe rohkem

RKK mittekoosseisuline teadur Helga Kalm kommenteeris Aktuaalsele Kaamerale Brüsseli sündmusi

RKK mittekoosseisuline teadur Helga Kalm kommenteeris Aktuaalsele Kaamerale Brüsseli terroriünnaku tagamaid. Kalmu hinnangul tunneb nö Islamiriik end nurka aetuna, nendega liitub järjest vähem võitlejaid ja terrorirünnakud Brüsselis on katse võita juurde tähelepanu. Kalmu hinnangul on Brüsseli ja Belgias üldisemalt vaja kõvasti erinevate julgeoelekustruktuuride omavahelist koostööd parandada.

Loe rohkem

RKK tegevjuht osales EL idapartnerluse noorliidrite foorumil

RKK tegevjuht Dmitri Teperik võttis osa Tbilisis 14.-16. märtsil 2016. a toimunud kõrgetasemelisest seminarist “Tbilisi Transformational Leadership Forum”, kus vaagiti Euroopa Liidu idanaabruse geopoliitikat ja selle piirkonna julgeolekuga seotud väljakutseid. Foorumil osales 20 noorliidrit kümnest riigist (Eesti, Leedu, Poola, Rootsi, Georgia, Ukraina, Moldova, Valgevene, Armeenia ja Aserbaidžaan).

Loe rohkem

RKK teadur esines konverentsil „Naised, rahu ja julgeolek”

11. märtsil 2016 toimus Eesti Vabariigi Välisministeeriumis Tallinnas Eesti NATO Ühingu poolt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 raames korraldatud konverents „Naised, rahu ja julgeolek“, kus RKK mittekoosseisuline teadur Silva Kiili tutvustas enamlevinud müüte naiste osaluse kohta militaarorganisatsioonides, hetkesituatsiooni Eesti Kaitseväes ning esitas ettepanekuid naiste osaluse tõstmiseks Kaitseväes ja Kaitseliidus.

Loe rohkem