Julgeoleku planeerimine

Helga Kalm rääkis Vikerraadiole olukorrast Süürias

RKK mittekoosseisuline teadur Helga Kalm rääkis Vikerraadiole olukorrast Süürias ja sellest, miks rahukõnelustel edu ei saavutata. Kalm rõhutas, et pool Süüria enne sõja aegsest elanikkonnast on olnud sunnitud oma kodudest lahkuma ja hukkunuid on üle 400 000. Kalm võttis kommentaari kokku öeldes, et kõnelused saavad jätkuda vaid juhul, kui Assad ja tema liilased lõpetavad mõõdukate mässuliste pommitamise.

Loe rohkem

NATO «Balti lünk»

NATO juulikuise Varssavi tippkohtumise lähenedes on pakilisim ülesanne «Balti lünga» sulgemine. Tallinnas asuva Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (ICDS) uus raport tõstab probleemi esile ja pakub selle lahendamiseks vajalikke abinõusid, kirjutab ajakirjanik Eward Lucas BNSi kolumnis.

Loe rohkem

RKK raport: Baltikum vajab NATO sõjaväeüksust

Kümnendal Lennart Meri konverentsil, pealkirjaga “Kujundades uut normaalsust”, tutvustas Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus raportit “NATO Balti lünga täitmine”. Selle autorid leiavad, et Venemaa suhtub allianssi kui vaenlasesse ning et Baltikumi kindlustamiseks peaks NATO tooma Baltikumi brigaadi.

Loe rohkem

RKK teadurid kommenteerivad Eesti võimalikku pääsu ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks

Eesti võimalik pääs ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks aastateks 2020–21 on pigem tõestus suurriikidele, et ka väikesed riigid võivad osaleda globaalses mängus, leiavad välispoliitika eksperdid. Seda näitas nende hinnangul Leedu kaks aastat tagasi, juhtides tähelepanu Ukraina kriisile. Küsimus seisneb selles, kas juba praegu algav eeltöö kahe aasta nimel end ära tasub.

Loe rohkem

RKK tegevjuht osales avatud väitlusel sõjapagulaste teemal Narvas

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse tegevjuht Dmitri Teperik osales panelistina Narvas 6. mail 2016. a toimunud avatud väitlusel „Rändekriis – sotsiaalsest õiglusest julgeolekuriskini?“, mis korraldati programmi Sinu Riigi Kaitse raames koostöös TÜ Narva kolledži üliõpilasesinduse ja Friedrich Eberti Fondiga. Üritusel kõneleti nii Euroopa Liidu solidaarsusest, sotsiaalsest õiglusest kui ka julgeolekuriskidest. Üritusest võttis osa üle 90 osaleja, sh eksperdid, üliõpilased, koolinoored ja muud huvilised.

Loe rohkem

RKK direktor osales ümarlaual Pariisis

3. mail peeti Pariisis Eesti suursaatkonnas ümarlaud, kus esinesid lisaks EV kaitseministrile ka Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Jüri Luik ja Prantsuse Strateegiliste Uuringute Keskuse asepresident Benoit d’Aboville. Ümarlauast võtsid osa Prantsusmaa riigiametnikud, parlamendi kaitsekomitee, saatkondade, mõttekodade esindajad ja ajakirjanikud. Arutati Venemaa jätkuvat agressiivset käitumist oma naabrite suhtes ja nenditi, et jätkuvad sanktsioonid Venemaa vastu on vajalikud ning näitavad Euroopa ühtsust. Samuti oli arutluse all NATO ning eelseisev NATO Varssavi tippkohtumine.

Loe rohkem