Idapartnerlus

Lühianalüüs Ukraina julgeolekupoliitika probleemidest

Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus osales Ukraina julgeolekupoliitika probleemide arutelul, mille tulemusena anti välja kokkuvõtlik analüüs välistest ohtudest, sisemistest probleemidest ja esmatähtsatest küsimustest Ukraina julgeolekusektoris. Analüüsis vaagitakse ka väljatoodud probleemide mõju Ukraina ja NATO vahelisele koostööle. Analüüsi koostamist juhtisid Ukraina julgeolekuametnikud ja mõttekodade esindajad. RKK osales sellest protsessis NATO-Ukraina NGO-de partnerluse algatuse raames (NATO-Ukraine Partnership Network for Civil Society Expertise Development).

Loe rohkem

Venemaa kütab Euroopat

Ukraina-Vene gaasitülil ei paista otsa ega äärt. Vaidlused ja vastastikused süüdistused on kirglikud ning muudavad külmetava Euroopa nõutuks ja närviliseks. Tüli tegelikud ajendid ja järelmõjud ei ole üheselt selged. Kuid mõned tegevusliinid torkavad silma.

Loe rohkem

Ukraina võimalused ja valikud

NATO on hiljuti tugevdanud suhteid Ukrainaga nii NATO–Ukraina kaitseministrite kohtumisega, mis toimus Tallinnas, kui ka liikmesuse saavutamise aastaprogrammi pakkumisega NATO–Ukraina välisministrite kohtumisel Brüsselis. Ukraina NATO-võimalustest kirjutab Merle Maigre.

Loe rohkem

Krimm on Ukraina julgeoleku mikrokosmos

Lõppeval nädalal Tallinnas peetud NATO ja Ukraina kõrgetasemelistel kohtumistel arutati Ukraina julgeolekut uues augustisõjajärgses maailmas. Seetõttu on praegu igati kohane keskendada tähelepanu Krimmile, mis koondab endas mikrokosmosena peamisi Ukraina julgeolekuohte, kirjutab Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Merle Maigre.

Loe rohkem

Valmis analüüs Krimmi julgeolekust

Gruusia sõjast alates on kõlanud hinnanguid, et Ukrainast ja Krimmist saavad järgmised ohvrid Venemaa agressioonis naaberriikide vastu. Ja tõepoolest, alates oranžist revolutsioonist, on Moskva püüdnud Ukrainat korduvalt provotseerida. Kontroll Krimmi poolsaare üle suurendaks Vene sõjalist ja majanduslikku mõjuvõimu kogu Musta mere regioonis.

Loe rohkem