Energiajulgeolek

Sorin Ducaru, NATO abipeasekretär, pidas ettekande RKKs

7. juunil esines RKKs suursaadik Sorin Ducaru, NATO abipeasekretär uute ohtude küsimuses. Ta kõneles NATO tegevusest uute ohtude vastu Varssavi tippkohutumise valguses keskendudes energiajulgeolekule, maharelvastumisele, keemiliste-, bioloogiliste-, radioloogiliste-, ja tuumamaterjalidega seotud ohule, terrorismivastasele tegevusele ja küberkaitsele.

Loe rohkem

Eesti põlevkivi kasutamise suundumused

Põlevkivi ulatuslik kasutamine on Eesti energiasüsteemi ainulaadne ja määrav tunnusjoon. Põlevkivisektor annab 4% Eesti SKTst ja tõstab Eesti Euroopa kõige energiasõltumatumate riikide sekka. Sel eelisel on siiski oma keskkonnaalane hind. Lähikümnenditel peab Eesti jätkuvalt hoidma riigisiseseid põlevkivi majanduslikke ja julgeolekueeliseid tasakaalus suurenevate rahvusvaheliste keskkonnakohustustega.

Loe rohkem

Venemaa maagaasi siseturu areng: kosmeetilised muutused või konkreetsed reformid?

Venemaa valitsus on alati pidanud maagaasi strateegiliseks ressursiks, mida saab tarvitada poliitiliste eesmärkide huvides nii riigi sees kui ka rahvusvahelisel tasandil. Kreml on eriti peamist riiklikku gaasiettevõtet Gazprom – milles riigile kuulub 50,002 protsendi suurune enamus-aktsiapakk – kasutanud tööriistana, mis peab hoolitsema riigi kaugete piirkondade varustamise eest gaasiga. Viimase ajani kuulus ettevõttele ka ainuõigus eksportida (mis tahes kujul) maagaasi rahvusvahelisele turule.

Loe rohkem