november 24, 2014

RKK-s toimus arutelu hübriidsõjast

24. novembril toimus RKK-s arutelu, mis keskendus konventsionaalse ja ebakonventsionaalse ehk hübriidsõja ning infooperatsioonide ühisosale. Silmapaistvate ekspertide vestlusring arutles teemadel, mis ühtekokku kujutasid endast ulatuslikku ja kõikehõlmavat pilguheitu Venemaa tegevusele Ukrainas, selle ajaloolisele kontekstile ning võimalusele, et Kremli võtab ette edasisi olukorda pingestavaid samme.

Kõik kõnelejad vaatlesid geopoliitilist olukorra eri tahke iseenda valdkonna ja karjääri vaatevinklist. The Economisti vanemtoimetaja Edward Lucas rääkis Venemaa tegevusest nüüdisühiskonnas ajaloolises ja ülemaailmses kontekstis. Praeguse Venemaa valitsuse motiivide lahtimõtestamiseks andis dr Andrei Piontkovski (Hudsoni instituut, Moskva strateegiliste teadusuuringute keskus) ülevaate sellest, kuidas Putini sise- ja välispoliitika teineteist mõjutavad, dr Ulrik Franke Rootsi kaitseuuringute agentuurist aga tutvustas Venemaa praegust infooperatsioonide poliitilist doktriini. Londoni King’s College’i lektor dr David Betz võttis sammukese tagasi ning analüüsis seda, kuidas Moskva tegevus klapib traditsioonilise sõjateooriaga. Lõpetuseks tutvustas kolonel Aivar Jaeski NATO strateegilise kommunikatsiooni keskuse empiirilisi andmeid selle kohta, millist konkreetset ebakonventsionaalset taktikat on Venemaa kasutanud praegu Ukraina vastu peetavas sõjas.
Sündmus, mille eesmärk oli õhutada veelgi otsekohesemat arutelu Venemaa ärplemise üle Ida-Euroopas, tõi kokku terve rea suursaadikuid, silmapaistvaid valitsusametnikke ning akadeemikuid ja õpetlasi. RKK kavatseb sellise tasemega sündmusi korraldada ka tulevikus.

Kategooriates: SündmusedSildid: ,