Nr. 111 • November 2012

Vabade maa

Kui ameeriklased endale presidenti valisid, avaldas nii mõnigi eurooplane kahetsust, et meil neil valimistel hääleõigust ei olnud. Demokraatias teatavasti on kodanikel sõnaõigus neid endid...

Loe rohkem