märts 24, 2008

NATO liikmelisuse tegevuskava: võimalus Ukrainale ja Georgiale

NATO liikmesriikidel tuleb aprilli algul toimuval Bukaresti tippkohtumisel otsustada, kas tulla vastu Ukraina ja Georgia palvele anda neile liikmelisuse tegevuskava ehk MAP (Membership Action Plan) või mitte.

Nii Eesti kui ülejäänud NATO riikide huvides on MAP-i andmine Ukrainale ja Georgiale nii ruttu kui võimalik, eelistatavalt Bukarestis. Eestile ja teistele nn Vilniuse grupi riikidele oli MAP väga heaks liitumiseelseks koostööraamistikuks NATO-ga, mis aitas erinevaid reforme läbi viia ja võimaldas selleks NATO-lt abi saada.

Loe edasi: NATO liikmelisuse tegevuskava: võimalus Ukrainale ja Georgiale (PDF)

Inglise keeles – NATO Membership Action Plan: A Chance for Ukraine and Georgia (PDF)