Uurimisteemad

RKK elluviidavad uuringud on seotud kolme laiema programmiga:

KAITSEPOLIITIKA JA STRATEEGIA
Selle programmi eesmärk on edendada strateegilist mõtlemist Euroopa Liidu, Atlandiüleste, regionaalsete ja riigikaitse võtmeküsimustes (nn „kõva julgeolek“).

Ajateenistus
EL’i ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika
Heidutus
Integreeritud õhu- ja raketikaitse
Irregulaarsõjapidamine
Juhtimine
Juurdepääsu ja tegevuse takistamine
Kaitsealane innovatsioon
Kaitsealane koostöö
Kaitsealane logistika
Kaitsealane teadustöö ja tehnoloogia
Kaitsealased eraettevõtted
Kaitsehanked
Kaitsejõudude isikkoosseis
Kaitsekontseptsioonid ja doktriinid
Kaitsekulutused ja koormuse jagamine
Kaitsereformid
Kaitsetööstus ja- turud
Küber-, elektrooniline ja kosmosesõjapidamine
Küberkaitse
Liitlaste ettenihutatud kohalolek
Maajõud
Massihävitusrelvad
Merejõud
Mäss ja mässutõrje
Naised ja kaitse
NATO idatiib
NATO lõunatiib
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
Põhjamaade kaitsekoostöö
Relvakaubandus ja sõjalise tehnoloogia ülekanded
Relvakonfliktid
Relvastuskontroll
Reservüksused ja vabatahtlikud
Sõjalised operatsioonid
Territoriaalkaitse
Tsiviil-militaarsuhted
Tuumapoliitika
Võimed ja võimete planeerimine
Väljaõpe ja õppused
Õhujõud
Ühiskond ja kaitse
ÜRO rahuvalve

JULGEOLEK JA KERKSUS
See programm on suunanud ohtudele rahvusliku ja rahvusvahelise julgeoleku suhtes (nn „pehme julgeoleku“ küsimused) ning riikliku kerksuse ülesehitamisele.

Avar julgeolek
EL’i globaalne strateegia
Energiajulgeolek
Hübriidohud
Infosõjapidamine
Inimjulgeolek
Julgeolekusektori reformid
Jätkusuutlik arendustegevus
Keskkonnajulgeolek
Kodanikukaitse
Konfliktide ohjamine ja lahendamine
Kriisijuhtimine
Kriitilise infrastruktuuri kaitse
Küberjulgeolek
Luure ja vastuluure
Läbikukkunud riigid
Majandusjulgeolek
Massihävitusrelvade leviku tõkestamine
Merejulgeolek
Ohu- ja riskihinnangud
Piirijulgeolek ja migratsioon
Poliitika, poliitilised süsteemid ja valitsemine
Riiklik julgeolek
Riiklik kerksus
Sisejulgeolek
Sotsiaalne sidusus ja integratsioon
Spionaaž
Strateegiline kommunikatsioon
Strateegilised ja kahesuguse kasutusega tehnoloogiad
Terrorism ja terrorismivastane võitlus
Ukraina kodanikuühiskond ja julgeolek
Vaenuliku mõju strateegiad ja operatsioonid

RAHVUSVAHELISED SUHTED JA VÄLISPOLIITIKA
Selle programmi eesmärk on edendada strateegilist mõtlemist Eestit, NATOt ja EL-i mõjutavates lühi-, kesk- ja pikaajalistes välis- ning geopoliitilistes küsimustes.

Aafrika Liit
Afganistan
Al Qaida
Ameerika Ühendriigid
Arktika Nõukogu
Balkani riigid
Balti riigid
Brexit
Eesti
Euraasia Liit
Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon
Euroopa Liit
Gruusia
Hiina
Ida-Aasia
Idapartnerlus
Iisrael
India
Iraak
Iraan
Islamiriik
Jaapan
Kaugpõhi
Kesk-Aasia
Kesk-ja Ida Euroopa
Kollektiivse Julgeoleku Lepingu Organisatsioon
Korea Vabariik (Lõuna-Korea)
Leedu
Lõuna-Kaukaasia
Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika
Läti
Läänemere regioon
Moldova
Musta mere piirkond
NATO partnerid kogu maailmas
Pakistan
Palestiina
Poola
Prantsusmaa
Põhja Korea
Põhja-Balti regioon
Pärsia lahe koostöönõukogu
Rootsi
Sahara-tagune Aafrika
Saksamaa
Saudi Araabia
Soome
Süüria
Türgi
Ukraina
Valgevene
Venemaa
Visegrádi grupp
Ühendkuningriik
Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO)
Üleatlandilised suhted