juuni 5, 2012

EL välismajanduspoliitika, suhted ja koostööprogrammid Indiaga

EL ja India poliitilise ja majandusliku koostöö potentsiaal kaugeltki täiel määral kasutatud. Seda ka EL suutmatusest tulla vastu India ootustele toetuse osas ÜRO Julgeolekunõukogu alalisele kohale, tihedama tuumakoostöö või India kõrgelt kvalifitseeritud tööjõule suurema hulga viisade väljastamise osas. Vajaka on jäänud selgetest prioriteetidest ning liiga palju energiat on kulutatud suhete välisele poolele, kus ülekoormatud päevakorra tõttu pole jäänud aega sisulisteks aruteludeks. India käsitleb EL-i endiselt kui peamiselt kaubandusorganisatsiooni. Algselt loodeti, et Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevad muutused EL-i välispoliitika juhtimisel annavad võimaluse suhted uuele tasemale viia, kuid reaalselt seda juhtunud ei ole. EL-i suuremad liikmesriigid edendavad Indias ennekõike enda poliitilisi ja majanduslikke huve, seda nii saatkondade kui ka arvestatavate kahepoolsete majandusesinduste näol.

05.06.2012, Hannes Hanso
Arengufond
EL ja India poliitilise ja majandusliku koostöö potentsiaal kaugeltki täiel määral kasutatud. Seda ka EL suutmatusest tulla vastu India ootustele toetuse osas ÜRO Julgeolekunõukogu alalisele kohale, tihedama tuumakoostöö või India kõrgelt kvalifitseeritud tööjõule suurema hulga viisade väljastamise osas. Vajaka on jäänud selgetest prioriteetidest ning liiga palju energiat on kulutatud suhete välisele poolele, kus ülekoormatud päevakorra tõttu pole jäänud aega sisulisteks aruteludeks. India käsitleb EL-i endiselt kui peamiselt kaubandusorganisatsiooni. Algselt loodeti, et Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevad muutused EL-i välispoliitika juhtimisel annavad võimaluse suhted uuele tasemale viia, kuid reaalselt seda juhtunud ei ole. EL-i suuremad liikmesriigid edendavad Indias ennekõike enda poliitilisi ja majanduslikke huve, seda nii saatkondade kui ka arvestatavate kahepoolsete majandusesinduste näol.

Lae alla: EL välismajanduspoliitika, suhted ja koostööprogrammid Indiaga

Kategooriates: Publikatsioonid