Tomas Jermalavicius

Teadusjuht / teadur

Tomas.Jermalavicius@icds.ee

Tomasel on bakalaureusekraad politoloogias Vilniuse Ülikoolist, magistrikraad sõjauuringutes Londoni King’s College’ist ja magistrikraad (MBA) ärijuhtimise alal Liverpooli Ülikoolis.

Enne RKKga ühinemist töötas Tomas Balti Kaitsekolledžis (BALTDEFCOL): esmalt oli ta kolledži kaitseuuringute instituudi asedirektor (2001−2004) ja hiljem kolledži dekaan (2005−2008). Täites dekaani kohuseid, oli ta ka ajakirja „Baltic Security and Defence Review” toimetaja. BALTDEFCOLis töötades pidas ta loenguid ja avaldas artikleid strateegia, sõjandusteooria, kaitsepoliitika ja tsiviil-militaarsuhete kohta. Tomas on osalenud Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži siirdeuuringute programmis Prometheus, Leedu Sõjaakadeemia militaardiplomaatia kraadiõppeprogrammis sõjauuringute alal ja Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia (ENTA) projektides. Aastatel 1998−2001 ja 2005. aastal töötas Tomas Leedu kaitseministeeriumi kaitsepoliitika- ja planeerimise osakonnas. 1998. aasta lõpus ja 1999. aasta alguses töötas ta teadurina Rootsi Kaitseuuringute Agentuuris (FOA, praegu FOI).

Tomas keskendub RKKs teemadele, mis on seotud teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooniga, kaitsetööstusega, julgeoleku- ja kaitsealase juhtimisega (eelkõige tsiviil-militaarsuhete, tervikliku lähenemise ja organisatsioonikultuuriga), tulevikuseirega ja vastupanuvõimega.

 

UURIMISTEEMA
Tulevikuseire julgeolekuga seotud teaduse ja tehnoloogia alal

Autori artiklid