Patrik Maldre

Patrik töötas Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses alates juunist 2015 kuni juunini 2016. Tema peamine tegevussuund oli Eesti ja rahvusvahelise küberjulgeoleku poliitika jälgimine ja analüüsimine. Patriku esialgsed tööülesanded keskendusid Põhja- ja Baltimaade küberkoostöö ning küberjulgeolekualase info vahetamise praktikate uurimisele nii riikidevahelisel kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide tasandil.
Enne RKK-sse tulemist töötas ta Eesti välisministeeriumi poliitikaosakonna küberturbepoliitika eest vastutava lauaülemana. Ta on varem töötanud välisministeeriumi avaliku diplomaatia spetsialistina ning ta kirjutab regulaarselt võrguajakirja Estonian World julgeolekurubriigis. Patrikul on magistrikraad rahvusvaheliste suhete alal spetsialiseerumisega rahvusvahelisele rahule ja julgeolekule Barelona Rahvusvaheliste Suhete Instituudist (Hispaania) ja kaks bakalaureusekraadi filosoofia ja politoloogia alal Illinoisi Urbana-Champaigni ülikoolist (USA)​.

Autori artiklid