Oliver Mõru

Oliver Mõru töötas projektipõhiselt Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses aastatel 2012-2014. Tema peamiseks ülesandeks oli analüüsida julgeoleku olukorda Arktikas ja kaardistada Eesti võimalikud huvid piirkonnas.
2012. aastal koostas ta uurimuse „Ülevaade Arktikast“, kus esmakordselt olid välja toodud Eesti võimalikud huvid piirkonnas. 2013. aastal osales ta projektis, mille ülesandeks oli leida Baltimaade ja Põhjala riikide võimalikke ühishuve ning koostöövõimalusi Arktikas. 2014. aastal valmis Oliveri juhtimise all uurimus „Cooperation and Conflict in the Arctic: Road Map for Estonia“, milles analüüsiti kõikide Arktika riikide poliitikaid, toodi välja Eesti potentsiaalsed huvid piirkonnas ja tehti soovitusi nende saavutamiseks.
Oliver Mõru lõpetas cum laude’ga oma bakalaureuse õpingud Tartu Ülikoolis. Ta on täiendanud ennast ka Glasgow Ülikoolis. Alates 2015. aasta septembrist, õpib Oliver rahvusvahelist julgeolekut Sciences Po Pariisi (Paris School of International Affairs) ülikoolis.
Oliver sündis 24. septembril 1991. aastal Kuressaares.

Autori artiklid