Liis Mure
Autor
Liis Mure
kaitseministeeriumi NATO ja EL osakonna juhataja asetäitja
Teemad:
Viimati uuendatud: 01. veebruar 2014, 14:17

Ei saa väita, et Iraanilt poleks võimalik saavutada suuremat konstruktiivsust - juhul kui USA oma kaardid õigesti mängib. Iraani identiteedi ja käitumise põhimõtteliseks muutmiseks on aga vaja sisulist reformi riigi poliitilises süsteemis.

Nr 68 • Aprill 2009

Venemaast liigselt sõltudes võib ohtu sattuda gaasitarnete varustuskindlus ja kannatada iseseisvate poliitiliste otsuste tegemise võimalus.

Nr 56 • Aprill 2008
Paul Collier. Exodus. Immigration and Multiculturalism in the 21st Century. Oxford University Press, 2013.

Kui Paul Collieri ettekuulutus täide läheb, siis muutub lähikümnenditel migratsioonisurve Euroopale üha suuremaks.

Nr 125/126 • Veebruar 2014