Kuno Peek

Kuno Peek töötas RKKs 1. detsembrist 2014 kuni 28. veebruarini 2015. Kuno analüüsis vastuvõtva riigi toetuse ja mitmeriigiliste õppuste asjaolusid ning nendega seotud laiapõhjalise riigikaitse ja reservarmee rakendamisega seotud küsimusi. Samuti oli tema tööülesanneteks teha nendes valdkondades ettepanekuid seisukohtade ja tegevusplaanide kujundamiseks ning tutvustada Eesti osapooltele teiste riikide kogemusi.
Enne RKKsse tööleasumist töötas Kuno aastatel 2010-2014 Kaitseministeeriumis kaitsevalmiduse osakonnas, kus lisaks oli ta ka Eesti esindaja mitmes rahvusvahelises strateegilise transpordi alases võimeprogrammis. Kuno on oma ametialase tegevuse raames andnud loenguid erinevatel rahvusvahelistel seminaridel aga ka Kaitseväe Kõrgemas Sõjakoolis Tartus ning NATO koolis Oberammergaus. Lisaks on Kuno aktiivne reservohvitser ja (vabatahtlik) ametikandja Kaitseliidus (Tallinna maleva Meredivisjon) ning Eesti Reservohvitseride Kogus (EROK).
Kuno on õppinud Estonian Business School’is (EBS) rahvusvahelist ärijuhtimist. Tal on magistrikraad ärikonsultatsioonis ja organisatsiooni arendamises.

Autori artiklid