Jäta menüü vahele
6. mai 2021

Valitsus kiitis heaks välisministeeriumi esitatud Eesti investeeringute kaitse tegevuskava aastateks 2021–2030 ning Eesti tegevuskavale ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni 1325 „Naised, rahu ja julgeolek“ elluviimiseks Eestis aastatel 2020–2025.